28 birželio, 2022

Suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo metodika: metodinė medžiaga

Įgyvendinus projektą, finansuotą Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, „Suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo tarptautinių testų rinkinio (baterijos) adaptavimas bei rekomendacijų parengimas naudojimui Lietuvoje“ parengta metodinė medžiaga, kuria galite naudotis  ir rasti: http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/105

Taip pat parengtos dvi video instrukcijos: 

  1. Suaugusių 18-64 metįų asmenų fizinio pajėgumo vertinimo metodika: https://youtu.be/WONcWsZgNV0 
  2. 65 metų ir vyresnių asmenų fizinio pajėgumo vertinimo metodika: https://youtu.be/9MgXyjYfTcE

Projekto metu buvo adaptuoti informatyviausi, plačiai naudojami epidemiologiniuose tyrimuose fizinio pajėgumo vertinimo testai: vyresnio amžiaus asmenų grupei senjorų fizinio pajėgumo testavimo baterija pridedant plaštakos suspaudimo jėgos testą; suaugusiųjų asmenų grupei ALPHA-FIT testų baterija sudaryta ir validuota švedų mokslininkų Eurofit testų baterijos pagrindu. 

 Išsamus Lietuvos gyventojų populiacijos fizinio pajėgumo vertinimas turi mokslinę ir praktinę vertę stebint ir vertinant sociodemografinių veiksnių reikšmę fizinio pajėgumo rodiklių kaitai Lietuvos regionuose. Sudarytos fizinio pajėgumo referentinės skalės bei parengtos rekomendacijos fizinio pajėgumo stiprinimui gali būti naudojamos ne tik visuomenės sveikatos biurų veikloje, bet ir pirminės sveikatos priežiūros centruose atliekant profilaktinius sveikatos vertinimus. Kauno rajono savivaldybės gyventojų imties fizinio pajėgumo testavimo modelis gali būti taikomas kitose regionuose. Longitudinis Lietuvos gyventojų fizinio pajėgumo tyrimas galėtų būti viena iš visuomenės sveikatos biurų veiklų stebint gyventojų fizinės sveikatos kaitos procesą. Metodikoje pateikta adaptuota ir validuota fizinio pajėgumo vertinimo testų baterija bei rezultatų vertinimo skalės pagal sveikatos rizikos zonas įgalina jos naudotojus apibendrinti vertinimo rezultatus bei teikti fizinio aktyvumo rekomendacijas. Lietuvos gyventojų fizinio pajėgumo vertinimo skalių parengimas padės efektyviau įgyvendinti Nacionalinę fizinio aktyvumo skatinimo strategiją, taikant tikslines intervencijas. 

 Metodinė medžiaga skirta naudotis visuomenės sveikatos, fizinio aktyvumo, sporto ir sveikatinimo specialistams, susijusių studijų programų studentams, kitiems suinteresuotiems asmenims, dirbantiems fizinio aktyvumo ir sporto srityje.

2022, Sudaryt. Česnaitienė, Vida; Masiulis, Nerijus; Visagurskienė, Kristina


Visos teisės saugomos. © 2022 Lietuvos asociacija „Sportas visiems“