3 birželio, 2024

Pasibaigė vykdytas Breiko ir Hip Hop'o šokių projektas

Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ nuo 2023 metų rugpjūčio 1 d. iki 2024 metų birželio 3 d. vykdė  projektą „Vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo plėtotė per reguliarius gatvės šokių užsiėmimus - breikas ir hip-hop'as visiems“ (projektą dalinai finansuoja Sporto rėmimo fondas, kurį administruoja Nacionalinė sporto agentūra). 

Vykdomo projekto tikslas buvo plėtoti tikslinės grupės fizinį aktyvumą per breiko ir hip-hop‘o šokių užsiėmimus vykdant reguliarias fizinio aktyvumo pratybas, kuriose dalyvautų ne mažiau 450 iki šiol fiziniu aktyvumu neužsiimančių vaikų/jaunimo, bei suorganizuoti du gatvės šokių turnyrus.

Projekto uždaviniai:

1. Vykdyti reguliarias breiko ir hip-hop’o fizinio aktyvumo pratybas 5 Lietuvos savivaldybėse įtraukiant ne mažiau kaip 450 vaikų ir jaunimo iki 18 metų. 

2. Suorganizuoti du masinius gatvės šokių turnyrus siekiant plėtoti fizinį aktyvumą per breiko ir hip- hop’o šokių žanrus, kuriuose sudalyvautų ne mažiau 800 tikslinės grupės asmenų (per visą projekto laikotarpį).

Treniruotės buvo vykdomos reguliariai – vienai grupei ne trumpiau kaip 3 mėn., kuomet bendra savaitės užsiėmimų trukmė 4 akad. val. Ši priemonė tiesiogiai skirta formuoti reguliarius fizinio aktyvumo įpročius, nes į veiklas buvo įtraukti nauji, iki šiol fiziniu aktyvumu neužsiimantys vaikai ir jaunimas. Naujos tikslinės grupės įtraukimas tiesiogiai prisidėjo prie fizinio aktyvumo plėtotės. 

Taip pat, siekiant sudaryti galimybę pasirodyti, pasivaržyti, po reguliarių treniruočių ciklo buvo organizuoti net du gatvės šokių turnyrai, kuriuose dalyvavo ne tik projekto tikslinė grupė, tačiau ir kiti šokėjai (vaikai ir jaunimas iš kitų Lietuvos savivaldybių).  


Visos teisės saugomos. © 2022 Lietuvos asociacija „Sportas visiems“