31 rugpjūčio, 2023

NEMOKAMOS BREIKO IR HIP-HOP TRENIRUOTĖS NET 5 LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE

Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ nuo 2023 metų rugpjūčio 1 d. įgyvendina  projektą „Vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo plėtotė per reguliarius gatvės šokių užsiėmimus - breikas ir hip-hop'as visiems“ (projektą dalinai finansuoja Sporto rėmimo fondas, kurį administruoja Nacionalinė sporto agentūra). 

Lietuvos švietimo mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos sporto universitetas, Vilniaus universitetas ir Tautinis olimpinis komitetas parengė „Vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo ataskaitą 2022“, kurioje detalizuotas sprendžiamos problemos – žemo vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo lygmens mastas ir pateiktos priemonės bei rekomendacijos, kaip mažinti fizinio pasyvumo (FA) sukeltas pasekmes. Remiantis tyrimų duomenimis ir rekomendacijomis buvo rengiamas projekto turinys siekiant atliepti ir prisidėti prie vieningo problemos sprendimo nacionaliniu mastu.

Vykdomo projekto tikslas yra plėtoti tikslinės grupės fizinį aktyvumą per breiko ir hip-hop‘o šokių užsiėmimus vykdant reguliarias fizinio aktyvumo pratybas, kuriose dalyvautų ne mažiau 450 iki šiol fiziniu aktyvumu neužsiimančių vaikų/jaunimo, bei suorganizuoti du gatvės šokių turnyrus, įtraukiančius ne mažiau 800 dalyvių.

Projekto uždaviniai:

1. Vykdyti reguliarias breiko ir hip-hop’o fizinio aktyvumo pratybas 5 Lietuvos savivaldybėse įtraukiant ne mažiau kaip 450 vaikų ir jaunimo iki 18 metų. 

2. Suorganizuoti du masinius gatvės šokių turnyrus siekiant plėtoti fizinį aktyvumą per breiko ir hip- hop’o šokių žanrus, kuriuose sudalyvautų ne mažiau 800 tikslinės grupės asmenų (per visą projekto laikotarpį).

Treniruotės 5 Lietuvos savivaldybėse (Kauno miesto, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus) vykdomos reguliariai – vienai grupei ne trumpiau kaip 3 mėn., kuomet bendra savaitės užsiėmimų trukmė 4 akad. val. Ši priemonė tiesiogiai skirta formuoti reguliarius FA įpročius, nes į veiklas bus įtraukti nauji, iki šiol fiziniu aktyvumu neužsiimantys vaikai/jaunimas. Naujos tikslinės grupės įtraukimas tiesiogiai prisideda prie fizinio aktyvumo plėtotės. Taip pat, siekiant sudaryti galimybę pasirodyti, pasivaržyti, po reguliarių treniruočių ciklo bus organizuojamas gatvės šokių turnyras, kuriame dalyvaus dar daugiau tikslinės grupės ir iš kitų Lietuvos sav. Visa projekto tikslinė grupė (1250 asmenų) yra vaikai ir paaugliai iki 18 metų, kaip ir numato prioritetas.

Treniruotės yra nemokamos! Daugiau informacijos apie galimybę registruotas į treniruotes, trenerių kontaktai ir treniruočių laikai www.sportasvisiems.lt ir asociacijos “Sportas visiems” facebook paskyroje @sportasvisiems.


Visos teisės saugomos. © 2022 Lietuvos asociacija „Sportas visiems“