EUROPOS SPORTO SAVAITĖ „BEACTIVE“ / LASV Nariai
Lietuvos studentų sporto asociacija
Studentų sportas Lietuvoje turi daug gražių tradicijų, kurių šaknys siekia 1922 metus. Per 75 metus studentija, juos ugdantys treneriai, kūno kultūros dėstytojai, mokslininkai, sporto organizatoriai bei medikai įrašė daug prasmingų puslapių į Lietuvos sporto istoriją. Nemažai mūsų šalies studentų yra tapę olimpinių žaidynių, pasaulio, Europos čempionatų nugalėtojais bei prizininkais.
Pasaulio universiadose Gintaro krašto pasiuntiniai irgi paliko ženklių pėdsakų. Mes džiaugiamės sulaukę tos dienos, kada Lietuvos studentų sporto asociacija Bufale (JAV) surengtoje FISU generalinėje asamblėjoje buvo priimta pilnateise šios organizacijos nare. Ši įsimintina diena – 1993 metų liepos 8–toji.
Lietuvos studentų sportinio judėjimo pradžia laikoma 1922 metai. Tačiau dar ilgai nebuvo studentus vienijančios organizacijos.
1929 metų Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos (SELL) studentų olimpiada tapo veiksniu, paskatinusiu Lietuvoje įsteigti organizaciją, kuri rūpintųsi studentijos sportu ir jo atstovavimu užsienyje.
1930 metų kovo 15 dieną buvo įsteigtas Akademinis sporto klubas (ASK). 1937 metų spalio 29 dieną Kauno kūno kultūros rūmuose, dalyvaujant ir kitų aukštųjų mokyklų atstovams, buvo įkurta Akademinio jaunimo sporto sąjunga (AJSS). Ji ėmė tvarkyti ir administruoti studentų sporto reikalus.
1940 metais Lietuvą inkorporavus į Sovietų Sąjungos sudėtį, studentų sportinis gyvenimas patyrė skaudžių permainų. Lietuvos studentai buvo izoliuoti nuo tarptautinio sportinio judėjimo. Nuo 1959 metų FISU pradėjo rengti pasaulio universiadas. Mūsų sportininkai jose galėjo dalyvauti tik patekę į Sovietų Sąjungos rinktines. Daugelis gabių sportininkų neturėjo galimybių varžytis su garsiais pasaulio atletais. Vis dėlto tarp lietuvių, patekusių į sovietines rinktines, netrūko čempionų bei prizininkų.
1990 metais, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, labai pasikeitė studentų sportinis gyvenimas. Tais metais aukštųjų mokyklų studentus subūrė Lietuvos studentų sporto asociacija (LSSA).
Pagrindiniai LSSA uždaviniai
Propaguoti "Sportą visiems", sportą ir turizmą, kaip sveikatos stiprinimo bei kultūrinio ir tautinio dvasingumo šaltinį.
Vykdyti Lietuvos universiadas, atskirų sporto šakų čempionatus, kitas sportines varžybas bei "Sportas visiems" renginius.
Bendradarbiauti su kitų šalių studentų sporto asociacijomis, LTOK, Kūno kultūros ir sporto departamentu, sporto šakų federacijomis bei kitomis organizacijomis.
Stengtis aprūpinti mūsų sportininkus ir dėstytojus sportiniu inventoriumi, metodine literatūra bei kitomis būtinomis priemonėmis.
Svarbiausios LSSA veiklos kryptys
Asociacija – tai savarankiška visuomeninė organizacija, siekianti plėtoti kūno kultūrą ir sportą Lietuvos Respublikos studentų tarpe. Ji yra juridinis asmuo, turįs savo antspaudą, sąskaitą, emblemą, vėliavą, ženklelį. LSSA glaudžiai bendradarbiauja su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, sporto šakų federacijomis bei kitomis visuomeninėmis organizacijomis. Asociacijos veikla grindžiama pagrindiniais Olimpinės chartijos principais bei FISU įstatais, pritaikytais Lietuvos Respublikai.
LSSA pagrindinis tikslas – remti studentų sporto vystymąsi, rūpintis jų kūno kultūra bei doroviniu auklėjimu, skatinti respublikos akademinio jaunimo suartėjimą su kitų šalių bendraamžiais.
Aukštųjų mokyklų studentų sporto klubai – LSSA nariai: VU – Vilniaus universitetas, VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas, VPU – Vilniaus pedagoginio universitetas, VDU – Vytauto Didžiojo universitetas, KTU – Kauno technologijos universitetas, KU – Klaipėdos universitetas, LTA – Lietuvos teisės akademija, VDA – Vilniaus dailės akademija, LMA – Lietuvos muzikos akademija, KMU – Kauno medicinos universitetas, LVA – Lietuvos veterinarijos akademija, LŽŪU – Lietuvos žemės ūkio universitetas, LKA – Lietuvos karo akademija, LKKA – Lietuvos kūno kultūros akademija, ŠU – Šiaulių universitetas.

Studentų lygos
LSKL – Lietuvos studentų krepšinio lyga
LSFL – Lietuvos studentų futbolo lyga
KONTAKTAI

Lietuvos studentų sporto asociacija

Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas

Tel./faksas 37 30 26 54

El. paštas:  lssa@lkka.lt

http://www.lssa.lt

Prezidentas 

Česlovas Garbaliauskas

El. paštas: ceslovas@gmail.com

Tel.: 37 30 26 54

Sporto skyriaus vedėja 

Indrė Čelkienė

El. paštas: lssa@lkka.lt

Tel.: 37 30 26 54

Visos teisės saugomos. © 2022 Lietuvos asociacija „Sportas visiems“