EUROPOS SPORTO SAVAITĖ „BEACTIVE“ / LASV Nariai
Lietuvos šiaurietiškojo ėjimo asociacija

Lietuvos šiaurietiškojo ėjimo asociacija (toliau Asociacija) įkurta 2011-05-24.
Asociacijos steigėjai yra Lietuvos fiziniai ir juridiniai asmenys.

Pagrindiniai Asociacijos veiklos tikslai yra:

šiaurietiškojo ėjimo propagavimas, populiarinimas ir plėtojimas;
šiaurietiškojo ėjimo entuziastų ir klubų vienijimas, jų veiklos koordinavimas;
šiaurietiškojo ėjimo specialistų kvalifikacijos kėlimo seminarų, renginių organizavimas;
asociacijos narių interesų atstovavimas, metodinės pagalbos teikimas.

Lietuvos šiaurietiškojo ėjimo asociacija yra vienintelė tokio pobūdžio šios srities organizacija Lietuvoje.

Asociacijos nariais (nariu arba asocijuotu nariu) gali tapti juridiniai asmenys ir 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, besidomintys šiaurietiškuoju ėjimu, pripažįstantys Asociacijos įstatus bei sumokėję stojamąjį nario mokestį.

Asmuo, norintis tapti nariu arba asocijuotu nariu, Asociacijos prezidentui (toliau - prezidentas) pateikia rašytinį prašymą. Prašymas yra nagrinėjamas artimiausiame valdybos posėdyje ir jame dalyvaujančių valdybos narių paprasta balsų dauguma yra patenkinamas arba ne. Prezidentas apie priimtą sprendimą asmenį informuoja per mėnesį nuo valdybos sprendimo priėmimo dienos. Nariu arba asocijuotu nariu tampama valdybai priėmus nutarimą dėl naujo nario priėmimo į Asociaciją ir jam sumokėjus stojamąjį nario mokestį.

KONTAKTAI

Lietuvos šiaurietiškojo ėjimo asociacija

Žemaitės g. 6, Vilnius

(Adresas korespondencijai: Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Utenio a. 7)

El. paštas: info@lsea.eu

Prezidentė

Aurelija Raukštienė

El. paštas: mbkurksave@gmail.com

Tel.: +370 655 51875

Visos teisės saugomos. © 2022 Lietuvos asociacija „Sportas visiems“