EUROPOS SPORTO SAVAITĖ „BEACTIVE“ / LASV Nariai
Lietuvos šaulių sąjunga
Lietuvos šaulių sąjunga – savanoriška, savaveiksmė visuomenės pilietinės savigynos organizacija. Dabar veikianti šaulių organizacija tęsia 1919 m. įkurtos Šaulių sąjungos veiklą. Prieš 81–erius metus organizacija subūrė tuos, kurie stojo į kovą su visokio plauko plėšikais, svetimtaučiais. Įkūrimo diena laikoma birželio 27d., kai sušaukus susirinkimą buvo suteiktas šaulių vardas. Organizacijos kūrėjas ir ideologas Vladas Putvinskis–Pūtvis po susirinkimo džiaugėsi "pusiau sportine, pusiau politine–kariniai–partizanine organizacija". Taip buvo įteisinta Šaulių sąjunga.
Prasidėjus Atgimimui, 1989 m. rugsėjo 20 d. Kaune vykusiame mitinge buvo oficialiai paskelbtas Šaulių sąjungos atkūrimas. Vystydama įvairias veiklos kryptis, organizacija siekia jungti patriotiškiausius Lietuvos piliečius. Vienas svarbiausių Šaulių sąjungos uždavinių – patraukti kuo daugiau jaunimo, jį užimti, kelti dvasingumą, ugdyti dorovines ir tautines vertybes, skatinti jaunuolius augti sąmoningais Lietuvos piliečiais. Šiandien Šaulių sąjungos vadovybė skiria itin daug dėmesio sportiniam šaulių parengimui. Šiuo metu organizacijoje yra 5 tūkstančiai narių. Vienas iš priimtiniausių ir geriausiai atitinkančių jaunų žmonių lūkesčius užimtumo būdų yra sportas. Taip sprendžiamas ir jaunų žmonių fizinio pasirengimo bei užimtumo klausimas.
Šaulių sąjunga turi 14 klubų, kuriems priklauso 1320 narių. Aktyvinant šaulių veiklą, 1999 m. buvo surengtos Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių pirmosios sporto žaidynės, kiekvienais metais vyksta Šaulių sąjungos žaidynės. Šauliai dalyvauja ir bendruose miestų bei rajonų organizacijų, taip pat respublikiniuose, ir tarptautiniuose masiniuose renginiuose bei kituose Lietuvos karinių struktūrų organizuojamose sporto žaidynėse.
Šaulių sąjungos atskiros rinktinės rengia bendras jaunųjų šaulių karines-sportines stovyklas. Tokios stovyklos, varžybos skatina jaunuolius intensyviau ruoštis, padeda susidraugauti su įvairių Lietuvos gyvenviečių jaunaisiais šauliais. Kiekvienoje šaulių rinktinėje jaunimą stengiamasi sudominti stovyklomis, įvairiausiomis varžybomis. Jaunimas ištraukiamas iš gatvės, suranda užsiėmimą, ugdo savo patriotinę dvasią.

Ateityje Šaulių sąjunga sieks toliau plėtoti šaulių sportą. Daugės vasaros karinių sportinių stovyklų, jaunimas aktyviau dalyvaus kitų karinių struktūrų rengiamose sporto žaidynėse.
KONTAKTAI

Lietuvos šaulių sąjunga

Laisvės al. 34, LT-44240, Kaunas

Faksas 37 20 22 54

www.sauliusajunga.lt

El. paštas:

sauliai@sauliusajunga.lt

Visos teisės saugomos. © 2022 Lietuvos asociacija „Sportas visiems“