EUROPOS SPORTO SAVAITĖ „BEACTIVE“ / LASV Nariai
Lietuvos linijinių šokių federacija
Asociacija „LIETUVOS LINIJINIŲ ŠOKIŲ FEDERACIJA“ (LLŠF) plėtoja įvairius šokius bei šokimo būdus: linijinius solo, linijinius sportinius, socialinius porinius šokius, kaip sporto, sveikatingumo, laisvalaikio praleidimo, saviraiškos, kultūros, švietimo ir meno formos programos Lietuvoje tobulinimo ir įgyvendinimo, taip prisidedant prie Lietuvos švietimo, mokslo, sporto ir kultūros įstaigų programų vykdymo; koordinuoja Lietuvoje veikiančių šokių, sporto bei kitų visuomeninių organizacijų, užsiimančių linijiniais solo, sportiniais linijiniais ir socialiniais poriniais šokiais bei kitais šokimo ir sporto būdais veiklą; rengia šalies ir tarptautinius čempionatus, pirmenybes, konkursus, festivalius, seminarus, konferencijas, simpoziumus, stovyklas ir kitus sportinius, švietimo renginius; kuria, tobulina ir administruoja narių profesinio rengimo, kvalifikacijos, teisėjavimo ir atestavimo sistemą bei tai patvirtinančių dokumentų išdavimą; bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybėmis ir sporto visuomeninėmis organizacijomis, asociacijomis bei kitomis panašaus pobūdžio organizacijomis, dalyvauja regionų, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose atstovauja Lietuvos linijinių solo, sportinių linijinių ir socialinių porinių šokių bei šokimo būdo programų interesams Lietuvos bei tarptautinėse organizacijose, kaip oficialus Lietuvos atstovas;
Nuo 2013 m. bendraudarbiauja su LASV, organizuojant festivalį „Sportas visiems“ ir Sporto festivalį „BEACTIVE“. Kiekvienais metais pritraukia apie 800-1000 dalyvių bendram Masiniam linijiniui šokiui, Tarptautiniam linijinių solo šokių festivaliui „PALANGA“ Basanavičiaus gatvėje ir festivaliui-varžyboms „PALANGA DANCE OPEN“.
KONTAKTAI

Asociacija „LIETUVOS LINIJINIŲ ŠOKIŲ FEDERACIJA“

Prezidentė Neringa Kirklienė

El. paštas: neringa.kir@gmail.com

Tel.: +37069813428

http://solodance.lt/

Visos teisės saugomos. © 2022 Lietuvos asociacija „Sportas visiems“