EUROPOS SPORTO SAVAITĖ „BEACTIVE“ / LASV Nariai
Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija
1992 m. sausio 31 d. steigiamojoje konferencijoje Vilniuje, dalyvaujant visų miestų ir rajonų atstovams, buvo įkurta Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija (Lietuvos BMA). Tai savarankiška, visuomeninė, nesiekianti pelno kūno kultūros ir sporto organizacija, 1992 m. kovo 2 d. įregistruota Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje (perregistruota 1996 m. gruodžio 16 d. Nr. 583–V), savanoriškos narystės pagrindais jungianti visus registruotus nesiekiančius pelno visuomeninius bėgimo mėgėjų ir kitus bėgimą propaguojančius klubus. Šiuo metu Lietuvos BMA tikraisiais juridiniais nariais yra 35 klubai, kurie savo gretose vienija apie 3500 narių. Tačiau šios asociacijos renginiuose dalyvauja daug įvairių kitų klubų, kurių nariams bėgimas yra tik pagalbinė priemonė.
Asociacija kiekvienais metais rengia apie 18–20 bėgimo varžybų, kuriuose dalyvauja per 13 000 šio sporto mėgėjų. Be to, dar apie 15 000 sportininkų išbando jėgas trasose, į kurias pakviečia Lietuvos miestų ir rajonų sporto padaliniai, aktyviausi šalies bėgimo klubai bei kitos organizacijos. Jei dar pridėsime tuos mūsų šalies bėgimo mėgėjus, kurie turi galimybę išvykti į renginius užsienyje, tai per metus varžybų protokoluose rasime apie 30 000 mūsų šalies gyventojų pavardžių.
Pagrindiniai Lietuvos BMA veiklos tikslai:
Propaguoti bėgimą kaip vieną prieinamiausių ir efektyviausių žmonių sveikatą stiprinančių kūno kultūros priemonių.
Įtraukti kuo daugiau šalies gyventojų, susibūrusių į bėgimo bei kitus įvairius kūno kultūros klubus, į bėgimo renginius mūsų šalyje ir užsienyje.
Sujungti visus mūsų šalies bėgimo renginius į vieną visumą ir centralizuotai koordinuoti jų vykdymą.
Paruošti bendrą mūsų šalies mėgėjiškų bėgimo renginių kalendorių ir koreguoti, kad vienu metu nevyktų keli renginiai įvairiuose mūsų šalies regionuose.
Rengti įvairius konkursus klubams ir individualius konkursus bėgimo mėgėjams.
Vesti konkursų apskaitą, skelbti rezultatus šalies spaudoje ir apdovanoti jų nugalėtojus.
Atstovauti atskirų klubų interesus atitinkamose tarptautinėse organizacijose bei jų vykdomuose renginiuose.
Siekti LR Vyriausybės paramos, įgyvendinant Lietuvos BMA tikslus.
Pagrindinės Lietuvos BMA veiklos kryptys:
Kasmetinio jungtinio šalies mėgėjiškų bėgimo renginių kalendoriaus sudarymas.
Tradicinių bėgimų rengimas.
Bėgimų, skirtų istorinėms mūsų šalies datoms paminėti, rengimas.
Tarpklubinių ir individualių konkursų rengimas ir apskaita.
Bėgimo mėgėjų klubo sąskrydžio rengimas, dalyvavimas festivalyje "Sportas visiems".
Bėgimų "Stabdyk nusikalstamumą" rengimas.
Lietuvos moksleivių bėgimo šventės rengimas.
Vieni masiškiausių bėgimų, kuriuos rengia Lietuvos BMA, yra skirti žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimui: "Gyvybės ir mirties keliu" – per 2500 dalyvių, "Medininkai–Vilnius" – 50 komandų (350 dalyvių). Populiariausi bėgimai skirti istorinėms datoms paminėti – tai "Baltijos kelias" Vilnius–Ryga–Talinas (nuo 1000 iki 1500 dalyvių) "Gedulo ir Vilties dienai atminti" (150–200 dalyvių), į kasmetinius tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydžius Ariogaloje atbėga per 500 bėgimo mėgėjų iš visų mūsų šalies kampelių. Be to, "Pasauliniuose Taikos bėgimuose", kuriuos rengia Pasaulinis Šri Činmojaus Taikos komitetas prie Jungtinių Tautų Sąjungos dalyvauja 1500–2000 bėgikų. Bėgimo mėgėjų klubų sąskrydžiuose ir Lietuvos asociacijos "Sportas visiems" festivaliuose jėgas išbando 550–750 Lietuvos BMA narių. Bėgimuose "Stabdyk nusikalstamumą" per metus dalyvauja per 1500 moksleivių. Asociacijos rengiamos moksleivių bėgimo šventės sutraukia per 550 moksleivių.
Lietuvos BMA turi didelę patirtį rengiant daugiadienius bėgimus. Iš jų paminėtini: "Bėgimas aplink Baltijos jūrą" (3800 km), didžiausias pasaulyje estafetinis bėgimas Vilnius–Stokholmas "Gelbėkime Baltijos jūrą" (4800 km), trys bėgimai "Aplink Lietuvą" (po 1250 km), bėgimai "Soldinas–Kaunas" (950 km) ir "Judrėnai–Vytogala–Kaunas–Soldinas" (1200 km), "Minskas–Kaliningradas" (450 km), "Klaipėda–Kaliningradas" (160 km), "Nida–Kaliningradas" (100 km), "Aplink Alytaus apskritį" (230 km) ir kiti.
Lietuvos BMA iniciatyva ir jos pastangomis kiekvienais metais mūsų šalyje vyksta per 150 įvairaus masto bėgimo renginių, kuriuose dalyvauja per 30000 žmonių. Asociacija pagrįstai gali didžiuotis tuo, jog nemažas būrys šalies ilgesnių nuotolių elito bėgikų savo sportinį kelią pradėjo dalyvaudami mūsų bėgimuose. Didžiuojamės ir tuo, jog superilgų nuotolių pasaulio čempionai ir rekordininkai Klavdija Volodina, Piotras Silkinas ir Rimantas Jekelaitis yra Lietuvos BMA nariai.
KONTAKTAI

Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija

Pamėnkalnio g. 5-26, LT-01116 Vilnius

Tel./faksas 5 212 52 38

El. paštas: sportoklubaslukas@gmail.com

www.lbma.lt 

Prezidentas: 

Vidmantas Dorbovolskas

tel. : +370 37 451548

tel.: +370 686 22 292

Generalinis sekretorius: 

Arnas Lukošaitis

el. paštas: sportoklubaslukas@gmail.com

tel.: +370 68534856

Visos teisės saugomos. © 2022 Lietuvos asociacija „Sportas visiems“