EUROPOS SPORTO SAVAITĖ „BEACTIVE“ / LASV Nariai
Lietuvos asociacija „Gimnastika visiems“
Lietuvos asociacijos „Gimnastika visiems“ tikslas - koordinuoti asociacijos narių veiksmus ir pastangas, plėtojant gimnastiką visiems, aerobiką ir šokį. Organizuoti ir vykdyti trenerių, instruktorių, vadovų bei kitų suinteresuotų asmenų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą.
Pagrindinė Lietuvos asociacijos „Gimnastika visiems“ veikla - plėtodama gimnastiką visiems, aerobiką ir šokį prisideda vykdant Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto vystymo programą, parengia ilgalaikę gimnastikos visiems plėtros programą ir ją įgyvendina, koordinuoja šalies gimnastikos visiems renginių vykdymą, tarpininkauja ir padeda sporto klubams, sportuotojams, treneriams sudaryti palankias bendradarbiavimo sutartis su Respublikos organizacijomis, renka, kaupia, įamžina leidiniuose, video ir kino filmuose, literatūroje gimnastikos visiems istoriją, bendradarbiauja su sporto mokslininkais ir medikais, skatina mokslinius darbus gimnastikos visiems plėtros pagrindimui, vykdo gimnastikos visiems plėtros apskaitą, nustatyta tvarka teikia informaciją Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentui, LASV, LGF, gina ir atstovauja asociacijos narių teises, rūpinasi gimnastikos visiems metodine literatūra, darbinių kvalifikacinių programų ruošimu ir išleidimu, tarpininkaujant LGF dalyvauja tarptautiniuose FIG ir UEG renginiuose.
Kontaktai

Lietuvos asociacija „Gimnastika visiems“

M. Jankaus g. 2, LT-50275, Kaunas

Tel./faksas 8 37 79 54 84

Visos teisės saugomos. © 2022 Lietuvos asociacija „Sportas visiems“