EUROPOS SPORTO SAVAITĖ „BEACTIVE“ / LASV Nariai
Lietuvos sveikuolių sąjunga
Lietuvos sveikuolių sąjunga (LSS) įsteigta 1990 m. sausio 13 d. Vilniuje. Tai visuomeninė pelno nesiekianti organizacija, turinti juridinio asmens statusą. Šiuo metu ji vienija apie tris tūkstančius aktyvių narių iš 49 sveikuolių klubų, esančių beveik kiekviename mieste ir rajone. Be šių sveikuolių dar yra daugiau kaip 25 tūkstančiai Palangos sveikatos mokykloje išugdytų sveikos gyvensenos puoselėtojų ir propaguotojų.
Sveikuolių sąjunga savo veiklą grindžia Vydūno, St. Šalkauskio, A. Maceinos, V. Sezemano, K. Dineikos ir kitų žymiausių pasaulio sveikuolių, mąstytojų holistinėmis sveikatos idėjomis, taip pat vadovaujasi 1986 m. lapkričio 21 d. Otavos chartija, 1994 m. gruodžio 5–9 d. Kopenhagos deklaracija ir PSO "Sveikata-2000" dokumentais, Lietuvos nacionaline sveikatos koncepcija, Adelaidės rekomendacijomis "Dėl sveikos visuomenės", Amerikos natūraliosios higienos organizacijos bei EGREPA moksliniais sveikos gyvensenos pagrindais ir kitais aktais.
Svarbiausias Lietuvos sveikuolių sąjungos tikslas – ugdyti sveiką, harmoningą žmogų, atskleisti jo dvasines bei fizines galias ir galimybes, propaguoti sveiką gyvenimo būdą. Kartu su kitomis žmogaus sveikata besirūpinančiomis organizacijomis kurti ir įgyvendinti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo sistemą.
Sveikuolių sąjunga savo tikslus įgyvendina, kurdama ir organizuodama sveikatos mokyklų darbą, švietėjišką veiklą (sveikatos mokyklas, seminarus, konferencijas, kursus, paskaitas), kūno kultūros ir sporto, sveiko maisto, grūdinimosi, etnokultūrinius renginius bei žmogaus darnos šventes, įvairius konkursus ir varžybas,sveikaturijos keliones, žygius, vasaros stovyklas, kurios vyksta įvairiais metų laikais.
Lietuvos sveikuolių sąjunga jau dešimtmetį propaguoja savitą sveikatos stiprinimo sistemą, kuri turi teorinę ir praktinę dalis. Teorinėje dalyje išdėstyta pasaulyje pripažinta holistinė sveikatos stiprinimo ir ugdymo sistema. Praktinė dalis sudaryta iš jau nuveiktų darbų, pagrįstų specialistų žiniomis, patirtimi, platumu ir prasmingumu.
Lietuvos sveikuolių sąjunga yra EGREPA (European Group for Research into Elderly and Physical Activity – Europos vyresniojo amžiaus žmonių fizinio aktyvumo tyrimo grupė) ir ANHS (American Natural Hygiene Society – Amerikos natūraliosios higienos organizacijos) narė.
KONTAKTAI

Lietuvos sveikuolių sąjunga

Ateities takas 8-8, LT - 72286 Tauragė

Tel./faksas 446 7 12 35

Svetainė: http://sveikuoliai.lt

 Lietuvos sveikuolių sąjunga 

Prezidentas 

Simonas Dailidė 

El. paštas: simonas@sveikuoliai.lt

Tel.: 864839931

Viceprezidentė 

Sigita Kriaučiūnienė

El. paštas: sigita@sveikuoliai.lt

Tel.: 865631211

Visos teisės saugomos. © 2022 Lietuvos asociacija „Sportas visiems“