INFORMACIJA APIE LIETUVOS SENIŪNIJŲ SPORTO ŽAIDYNES
SENIŪNIJŲ SPORTO ŽAIDYNES

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kartu su Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ 2008 m. inicijavo Lietuvos seniūnijų sporto žaidynes šalies mastu.
Anksčiau seniūnijų žaidynės vykdavo tik kai kuriose savivaldybėse. Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“ nuo 2000 m. rengė kaimiškųjų seniūnijų žaidynes. 2008 m. pradėtu nauju projektu visos savivaldybės buvo kviečiamos kuo daugiau gyventojų įtraukti į žaidynes, kad būtų pasiektas svarbiausias rezultatas – gyventojų fizinio aktyvumo padidėjimas gyvenamosiose vietose, mėgėjiško sporto atstovų gretų augimas ir sporto visiems plėtros suaktyvėjimas šalies regionuose.
Kūno kultūros ir sporto departamentas finansavo projektą, o žaidynių koordinavimą ir vykdymą pavedė Lietuvos asociacijai „Sportas visiems“. II etapus tiesiogiai vykdė seniūnijos, savivaldybės ir apskritys.
2008 m. į Lietuvos seniūnijų sporto žaidynes įsitraukė visos savivaldybės ir apskritys: 514 seniūnijos ir 34 mikrorajonai. Kaimiškųjų seniūnijų žaidynių finalinėje sporto šventėje dalyvavo 2497 dalyviai. Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių finalinis etapas buvo vykdomas Šiauliuose, čia finaliniame etape varžėsi 417 dalyvių iš 43 savivaldybių, kurias atstovavo 67 seniūnijų arba miestų mikrorajonų komandos, iškovojusios teisę į finalą apskričių žaidynėse. Iš viso I Lietuvos seniūnijų žaidynėse per IV etapus dalyvavo 30 231 dalyviai.
2009 m. Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ vykdė II Lietuvos seniūnijų sporto žaidynes. Pirmuose seniūnijų ir savivaldybių etapuose dalyvavo 22782, apskričių etapuose – 3156 dalyviai. Finale- 460. Bendras projekte dalyvavusių skaičius – 26398. Pastebėta, kad žaidynių pirmųjų etapų dalinis finansavimas paskatino savivaldybes varžybų organizavimui ieškoti vidinių rezervų ir išteklių sporto bazių sutvarkymui.
2010 m. III Lietuvos sporto žaidynių pirmajame etape, kurį vykdė 54 savivaldybės, dalyvavo 12636 sporto mėgėjai iš 454 seniūnijų arba mikrorajonų. Miestų savivaldybės, kuriose nėra seniūnijų, siekdamos skatinti sportavimą gyvenamoje vietovėje, formavo komandas iš mikrorajonų. Antrasis etapas vyko regionuose. Kadangi apskričių administracijos buvo panaikintos, šį etapą vykdė savivaldybės pagal sutartis su Lietuvos asociacija „Sportas visiems“. Antrame etape - 10-ties apskričių teritorijose dalyvavo 2440 dalyvių. Finaliniame etape Birštone, kuri vykdė asociacija kartu su Birštono savivaldybe dalyvavo 447 dalyviai iš 55 seniūnijų. Iš viso per visus etapus žaidynėse dalyvavo 15577 sporto mėgėjai.
2011 m. IV Seniūnijų žaidynes organizavo ir į kitus etapus komandas siuntė 54 savivaldybės. Pirmajame žaidynių etape dalyvavo 15498 dalyviai, o II etape, organizuotame 7 regionuose, dalyvavo 1792 sporto mėgėjai. Pirmuose etapuose seniūnijų komandos rungtyniavo vienuolikoje rungčių, kai kurios savivaldybės pagal savo galimybes bei sporto šakos populiarumą ir susiklosčiusias tradicijas, organizavo papildomas sporto rungtis. Finalinėje šventėje Birštone, kartu su komandų vadovais, treneriais ir teisėjais dalyvavo 464 sporto žmonės. Į finalą, po dviejų atrankinių žaidynių etapų į Birštoną atvyko 46 seniūnijų komandos ir varžėsi vienuolikoje sporto rungčių.
2012 m. V Lietuvos seniūnijų sporto žaidynėse buvo organizuotos be antrojo etapo, nes Jonavos rajono savivaldybė, turinti gerą sporto infrastruktūrą, sutiko priimti daugiau nei 2 000 finalinių varžybų dalyvių. Finale dalyvavo 54 savivaldybės, kurios į 11 sporto rungnčių varžybas atvežė daugiau kaip 2 200 dalyvių iš 368 seniūnijų. 2012 m. I etapo varžybose dalyvavo 15 934 sporto mėgėjai.
2013 m. VI Lietuvos seniūnijų sporto žaidynėse vėl grįžtama prie II (tarpinio) atrankos etapo į finalus siunčiant po zonose I – III vietas kiekvienoje rungtyje iškovojusias komandas. Finalinės varžybos vyko Prienuose, čia dalyvavo 48 savivaldybių komandos – 1012 neprofesionalių sportininkų, kurie varžėsi krepšinio, futbolo, parko tinklinio, stalo teniso, virvės traukimo, smiginio, seniūnų trikovės varžytuvėse, šaškių ir šachmatų sporto šakose. 2013 m. I etapo seniūnijų žaidynėse dalyvavo 19061 dalyviai.
2014 m. VII Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių pirmuosius etapus vykdė 50 savivaldybių, jų varžybose dalyvavo 16 850 sporto mėgėjų. Septyniose atrankinių zonų varžybose startavo 2 240 dalyviai. Finalinėse varžybose, kurias organizavo Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ kartu su Prienų rajono savivaldybe, dalyvavo 1 162 žaidynių dalyviai.
2014 metais Lietuvos seniūnijų sporto žaidynėse pažymėtas faktas, kad nuo 2008 metų, kai buvo pradėtas projektas, dalyvių skaičius perkopė 150 tūkst. dalyvių.
2015 m. VIII Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių pirmuosius etapus vykdė 56 savivaldybės. Šalies padengimas siekė netgi 93prc. Abiejuose atrankiniuose etapuose dalyvavo daugiau kaip 17 500 dalyvių, 1 130 teisėjų ir organizatorių visuose projekto etapuose ir daugiau kaip 870 savanorių. Seniūnijų žaidynių metu buvo varžomasi dvylikoje sporto šakų.
2016 m. IX Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių pirmuosius etapus vykdė 54 savivaldybės. Šalies padengimas – 92 proc. Per visus etapus dalyvavo daugiau kaip 18 000 dalyvių, 1 200 teisėjų ir organizatorių ir 870 savanorių. Seniūnijų žaidynių metu buvo varžomasi dvylikoje sporto šakų ir rungčių moterims ir vyrams.
2017 m. X seniūnijų sporto žaidynių pirmuosius etapus vykdė 56 savivaldybės, iš kurių dalyvavo net 371 seniūnijos. Abiejų etapų metu varžybose dalyvavo 17 447 sporto mėgėjai. Per visus etapus dalyvavo 2 292 teisėjai ir organizatoriai bei savanoriai. Finalinėse varžybose, kurias organizavo Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ kartu su Jonavos rajono savivaldybe dalyvavo 1 096 žaidynių dalyviai.
2018m. XI seniūnijų sporto žaidynių pirmuosius etapus vykdė 54 savivaldybės, iš kurių dalyvavo net 341 seniūnija. Abiejų etapų metu varžybose dalyvavo 16 491 sporto mėgėjai. Per visus etapus dalyvavo 2 174 teisėjai ir organizatoriai bei savanoriai. Finalinėse varžybose, kurias organizavo Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ kartu su Jonavos rajono savivaldybe dalyvavo 1 184 žaidynių dalyviai.
Šiuo projektu buvo skatinamos visos savivaldybės kuo daugiau gyventojų gyvenamose vietose įtraukti į žaidynes. Svarbiausias seniūnijų sporto žaidynių rezultatas – gyventojų fizinio aktyvumo paskatinimas gyvenamose vietose, mėgėjiško sporto atstovų gretų padidėjimas ir sporto visiems plėtros suaktyvėjimas šalies regionuose.
Visos teisės saugomos. © 2022 Lietuvos asociacija „Sportas visiems“