EUROPOS SPORTO SAVAITĖ „BEACTIVE“ / LASV Nariai
Lietuvos moterų sporto asociacija
1993 metais Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentui pasiūlius buvo suburta 12 moterų entuziasčių darbo grupė. Jau buvo žinoma, kad moterų sporto struktūros veikia kitose Europos šalyse. Išanalizavus kitų Europos šalių moterų sporto struktūrų veiklą, nutarta, kad būtų tikslinga Lietuvoje įkurti Moterų sporto asociaciją.
1994 m. vasario 11 d. steigiamojoje konferencijoje buvo įkurta LMSA ir patvirtinti šios organizacijos įstatai, numatyta veiklos programa.
Programos pagrindinis tikslas – kuo daugiau moterų ir mergaičių pakviesti aktyviai sportuoti.
Šalutiniai tikslai: nuolat motyvuoti, skatinti dalyvavimą LMSA renginiuose; siekti, kad būtų kuo didesnis sporto šakų pasirinkimas; visuose lygiuose sudaryti kuo palankesnes sąlygas sportuoti; propaguoti sportą visiems kaip sveikatos stiprinimo ir laisvalaikio užimtumo priemonę.
Šiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentas skyrė lėšas, taip pat konsultantą, kuris koordinuoja Lietuvos moterų sporto asociacijos bendradarbiavimą su departamentu, Sporto federacijų sąjunga, įvairiomis asociacijomis ir klubais. Buvo sudaryta 1994–1996 metų programa, o šią programą padėjo įgyvendinti kiekvienais metais sudaromi darbo planai. 1994–1996 m. daugiausia buvo nagrinėjamos Europos šalių moterų sporto veiklos kryptys, patirtis ir įgyvendinimo mechanizmas.
Nemažai nuveikta, renkant informaciją, statistinius duomenis apie moterų veiklą Lietuvoje. Miestuose ir rajonuose kūrėsi moterų sporto skyriai, šiuo metu jų yra daugiau negu 20 – Tauragėje, Šiauliuose, Druskininkuose, Panevėžyje, Raseiniuose, Utenoje, Rokiškyje, Elektrėnuose, Kulautuvoje, Kazlų Rūdoje ir kt. Rengiami susitikimai, seminarai, organizuojamos šventės, festivaliai, konkursai. Jau tradiciniu tapo asociacijos renginys Palangoje. Jo devizas – "Moteris. Sportas. Sveikata". Šiame festivalyje vyksta aerobikos, krepšinio, paplūdimio tinklinio, stalo teniso, futbolo ir kitos varžybos. Rengiame masinius bėgimus ir aerobikos konkursus. Į juos kviečiame moksleivius su fizine negalia bei intelekto sutrikimais.
1997–1999 metų veiklos programa tapo įvairiapusiškesnė, įgyvendinamos specifinės veiklos priemonės.
Kai kurias iš jų galima paminėti. Tai ritminės gimnastikos šventė–konkursas Druskininkuose Karolio Dineikos 100–osioms metinėms paminėti, kur susirinko per 800 moterų ir mergaičių iš įvairių miestų ir rajonų. LMSA paruošė projektą – olimpinės žaidynės mokyklose. Tai savotiška Antikos laikų olimpinių žaidynių imitacija, praplečianti moksleivių sporto akiratį ir fiziškai grūdinanti. Žaidynės jau buvo surengtos Kauno M. Mažvydo vidurinėje mokykloje, Kazlų Rūdoje, Marijampolėje, Šakiuose, Ignalinoje, Kulautuvoje. LMSA dalyvavo SPRINTO programoje, kuriai vadovauja sporto vystymo komitetas prie Europos tarybos. Šio komiteto iniciatyva Kaune 1998 m. birželio 21–22 d. buvo surengtas tarptautinis seminaras "Moteris sporte". Pagrindinis šio renginio tikslas buvo supažindinti su Europos šalių moterų sporto judėjimo tendencijomis, tikslais ir uždaviniais, pasidalinti žiniomis ir sukaupta patirtimi šioje veikloje, aptarti priimtas programas. 2000–2003 metais numatomas Moterų sporto projekto "Sportas ir tolesnė karjera" įgyvendinimas.
LMSA gerai vertinama Europoje. Asociacijos prezidentė L. Kalvaitienė buvo išrinkta į Europos moterų sporto vykdomąjį komitetą (1998–2000 m.) kartu su Suomijos, Norvegijos, Vokietijos, Kipro ir Graikijos atstovėmis.
Šiuo metu neatsisakoma seminarų ir kursų moterims, remiantis dalyvavimo sporte motyvacija. Numatoma, kad tema "Moteris ir sportas" būtų visų kursų apie sportą darbotvarkėse. Stiprinamas bendradarbiavimas su savivaldybių ir švietimo atstovais rengiant mergaičių kūno kultūros ir sporto, taip pat sveikatingumo ir sportinio meistriškumo programas. Nors pastaraisiais metais moterų sportas plečiasi, didėja sportininkių skaičius, tačiau sprendimus priimančių vadovaujančių moterų skaičius nesikeičia. Daug mažiau moterų negu vyrų yra įvairiuose valdymo organuose. Moterų patirtis, moralinės ir dvasinės vertybės gali padėti praturtinti, sustiprinti ir toliau vystyti sportą.
KONTAKTAI

Lietuvos moterų sporto asociacija

Tilžės g. 18, LT-44001 Kaunas 

El. paštas: info@lmsa.eu

Internetinė svetainė: 

www.lmsa.eu  

Prezidentė: 

Joana Bartaškienė

El. paštas:  j.bartaskiene@lmsa.eu

Tel.: 860050892

Visos teisės saugomos. © 2022 Lietuvos asociacija „Sportas visiems“