EUROPOS SPORTO SAVAITĖ „BEACTIVE“ / LASV Nariai
Lietuvos moksleivių sporto asociacija
Lietuvos moksleivių sporto asociacija pradėjo savo veiklą 1997 metais. 1998 m. balandžio mėn. įregistruota Teisingumo ministerijoje, o tų pačių metų spalio 12 d. Šanchajuje (Kinija) vykusioje Tarptautinės moksleivių sporto federacijos generalinėje asamblėjoje mūsų šalies moksleivių sporto organizacija buvo priimta tikrąja šios federacijos nare. Šiuo metu Tarptautinės moksleivių sporto federacijos veikloje dalyvauja 84 valstybės. Jos būstinė yra Briuselyje (Belgija). 

1998 m. Lietuvos moksleivių sporto asociacija tapo Lietuvos asociacijos "Sportas visiems" nare. Ji vienija moksleivių sporto klubus, kūno kultūros ir sporto kolektyvus bei kitas moksleivių sporto organizacijas. Asociacijos rengiamose sporto varžybose (žaidynėse) dalyvauja visų šalies rajonų ir miestų moksleiviai. Varžybos rengiamos bendrojo lavinimo mokyklų, jaunimo mokyklų, gimnazijų moksleiviams kartu su miestų, rajonų švietimo skyriais, pasitelkiant į pagalbą kūno kultūros mokytojus, trenerius, sporto organizatorius. Numatoma, kad 2000–2001 m.m. moksleivių sporto varžybose dalyvaus apie 200 000 moksleivių. Varžybos vyksta penkiais etapais 14–oje sporto šakų.Pirmojo etapo varžybos rengiamos mokyklose, antrojo – miestuose, rajonuose, trečiojo – zonose. Ketvirtasis etapas – tarpzoninės, penktasis – finalinės varžybos.
Asociacijos pagrindiniai veiklos tikslai – propaguoti kūno kultūrą ir sportą moksleivių tarpe, didinti moksleivių užimtumą popamokinėje veikloje, saugoti nuo neigiamos "gatvės" įtakos bei kūno kultūros ir sporto pagalba stiprinti moksleivių sveikatą. Lietuvos moksleivių sporto asociacija atlieka šias funkcijas:
rengia moksleivių sporto varžybas, dalyvauja Lietuvos asociacijos "Sportas visiems" veikloje, dalyvauja Tarptautinės moksleivių sporto federacijos veikloje, dalyvauja Lietuvos tautinio olimpinio komiteto veikloje, bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis ir valdžios institucijomis moksleivių sporto klausimais, teikia metodinę ir praktinę pagalbą moksleivių sporto organizavimo klausimais, prisideda prie moksleivių sporto klubų plėtros, organizuoja seminarus sporto organizatoriams ir teisėjams, leidžia metodinę literatūrą kūno kultūros ir sporto tema, rūpinasi moksleivių sporto sklaida.

KONTAKTAI

Lietuvos moksleivių sporto asociacija

Pramonės 20, LT-59145 Prienai

El. paštas: info@lmsportas.lt

Prezidentas - Audronis Deltuva

 El. paštas: audriusdel@gmail.com

Tel.: +37068582415

Gen. sekretorius Robertas Taškūnas

El. paštas: robertas.taskunas@gmail.com 

Tel.: +37067254503

Visos teisės saugomos. © 2022 Lietuvos asociacija „Sportas visiems“