EUROPOS SPORTO SAVAITĖ „BEACTIVE“ / LASV Nariai
Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija
1993 m. rugsėjo mėnesį Vilniuje buvo įkurta LKKMA. Asociacijos skyriai įkurti miestuose ir rajonuose. 42 skyriai jungia 823 narius. Asociacijos buveinė yra Kaune, Sporto g. 6, (LKKA kvalifikacijos kėlimo fakultetas). Miestų ir rajonų asociacijoms vadovauja pirmininkas ir vicepirmininkas.
Aukščiausias LKKMA organas – respublikinė rajonų ir miestų skyrių atstovų konferencija. Tarp konferencijų veiklai vadovauja respublikinė taryba, kurioje yra devyni žmonės. Tarybos veiklai vadovauja prezidentas.
Pagrindiniai asociacijos tikslai ir uždaviniai – rūpintis savo narių kompetencija, kvalifikacija ir atestavimu, organizuoti renginius, skirtus kūno kultūros mokytojų profesiniam meistriškumui kelti, jų sveikatai stiprinti, drauge su kitomis suinteresuotomis organizacijomis analizuoti kūno kultūros problemas mokykloje.
Veiklos kryptys – organizuoti leidybinę veiklą, leisti informacinį biuletenį, laikraštį “Olimpas”, metodinius leidinius. Asociacija rengia seminarus, konferencijas, konkursus, sąskrydžius, sveikatingumo renginius mokytojams ir moksleiviams.
Kaip „Sportas visiems“ asociacijos narė, dalyvauja šios asociacijos renginiuose, padeda juos organizuoti.
Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija nuo 1996-04-12 Europos kūno kultūros mokytojų asociacijos (EUROPEAN PHYSICAL EDUCATION ASSOCIATION (EuPEA)) (interneto adresas www.eupea.com) narė.

KONTAKTAI

Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija

Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas

Tel./faksas 37 38 10 02

El. paštas: sportmokykla@gmail.com

www.lkkma.lt 

Prezidentė:

Laima Trinkūnienė

El. paštas: laima.trinkuniene@lsu.lt

Tel.: 8 616 00219

Visos teisės saugomos. © 2022 Lietuvos asociacija „Sportas visiems“