EUROPOS SPORTO SAVAITĖ „BEACTIVE“ / LASV Nariai
Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“
LKSKS „Nemunas" jungia šalies kaimo sporto klubus ir tęsia savo pirmtakų – „Kolūkiečio" ir „Nemuno" – sporto draugijų veiklą.
Neturint tvirtos materialinės ir finansinės bazės, dabartinė sąjungos veikla itin skiriasi nuo buvusios "Nemuno" sporto draugijos.
LKSKS „Nemunas' pagrindinį dėmesį skiria kaimo dirbančiųjų, jaunimo turiningam laisvalaikiui, kuriant naujus sporto klubus, rengiant sporto visuomenininkus, organizuojant sporto renginius.
LKSKS „Nemunas" yra dviejų tarptautinių organizacijų – ISCA ir CESS – narė.
Kiekvienais metais sąjunga organizuoja įvairaus amžiaus žmonėms daug sporto ir kultūros renginių. Populiarios tapo žiemos žirgų lenktynės ant Sartų ežero ledo ir vasaros žirgų lenktynės Utenos hipodrome, kur kartu su tūkstančiais žiūrovų iš visos šalies įdomias varžybas stebi Lietuvos Respublikos prezidentūros, vyriausybės vadovai, seimo nariai, užsienio valstybių ambasadoriai.
Kasmet vis įdomesnės tampa ūkininkų šeimų sporto ir meno šventės, skirtos Lietuvos ūkininkams bei jų šeimų nariams. Sąjungos valdyba nuolat organizuoja kaimo sporto klubų žaidynes, atskirų sporto šakų taurių varžybas, turizmo bei sporto šventes.
Sąjungos sporto klubų atskirų sporto šakų komandos, sporto klubų prezidentai bei pirmininkai dalyvavo daugelyje ISCA ir CESS renginių Ispanijoje, Danijoje, Italijoje, Islandijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Estijoje ir Latvijoje.
„Nemuno" valdybos iniciatyva jau penkeri metai rengiamos Baltijos šalių kaimo sporto žaidynės.
„Nemunas" organizuoja kursus, seminarus praktikumus Lietuvoje bei užsienyje, kuriuose dalyvauja kūno kultūros mokytojai ir sporto klubų pirmininkai.
Kaimo jaunimui sudarytos sąlygos mokytis Danijoje: „Jaunų sporto vadovų programoje" kasmet tobulinasi 5–7 jaunuoliai ir merginos iš Lietuvos kaimo AŽŪM ir ŽŪM sporto klubų. Tai bendras „Nemuno" ir Danijos DGI projektas, kuris jau trunka penkerius metus.
„Nemunas" kartu su Tarptautine sporto ir kultūros asociacija Vilniuje surengė ISCA vykdomojo komiteto ir Europos komisijos posėdį, o Marijampolėje – seminarą „Savarankiškas darbas Baltijos ir Rytų Europos šalyse".
„Nemuno" valdybos darbą koordinuoja 17 narių sąjungos taryba, nariai dirba organizaciniame, tarptautiniame, kultūriniame, ryšių, propagandos ir finansiniame komitetuose. Tarybos pirmininkas – LKSKS „Nemunas" prezidentas. Sąjungos aukščiausias organas – narių konferencija, kuri šaukiama kas metai, o rinkiminė – kas penkeri metai.
KONTAKTAI

Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“

Pirmininkas Mindaugas Levickis

J. Lelevelio g. 6, Vilnius LT-01102

Tel. +370 5 2398488

Mob. +370 65646590

El.p. sknemunas@gmail.com  

www.lkska.lt

 

Visos teisės saugomos. © 2022 Lietuvos asociacija „Sportas visiems“