EUROPOS SPORTO SAVAITĖ „BEACTIVE“ / LASV Nariai
Jaunalietuvių sporto organizacija
Jaunalietuvių sporto organizacija (toliau - JSO) yra visuomeninės organizacijos Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos "Jaunalietuviai"( įkurta 1927 m.) padalinys. JSO (įkurta 1931 m.) yra ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindinis uždavinys – sudaryti Sąjungos nariams sąlygas užsiimti sporto ir kūno kultūros veikla, skatinti juos rūpintis sveikatingumu, dalyvauti vietinėse ir tarptautinėse varžybose.
MISIJA
Teikti kokybiškas sporto ir su sportu susijusias paslaugas, tenkinant mėgėjų ir profesionalių sportininkų poreikius. Atsižvelgiant į naujumą ir informacijos trūkumą, informuoti visuomenę ir suinteresuotus asmenis apie sporto ir sveikos gyvensenos teikiamą naudą. Vertinant partnerystę ir bendradarbiavimą, užmegzti tvarius santykius su vietinėmis valdžios institucijomis ir ES šalių sporto organizacijomis.
VIZIJA
Tapti didžiausia ne pelno siekiančia sporto organizacija Baltijos šalyse. Steigiant sporto klubus, organizuojant masinius sporto renginius, propaguoti "Sportas visiems" idėją ir tokiu būdu didinti žmonių įtraukimą į mėgėjišką sportą.
Užtikrinti kokybišką inventorių, teikti aukšto lygio treniravimo paslaugas ir skatinti profesionalų sportą, tokiu būdu siekiant aukščiausių laimėjimų Europos ir Pasaulio įvairių sporto šakų varžybose. Tapti daugiausiai sportininkų, laimėjusių aukščiausio lygio varžybose prizines vietas, išugdžiusia sporto organizacija Lietuvoje.

UŽDAVINIAI
  • Skatinti narius rūpintis sveika ir aktyvia gyvensena.
  • Ugdyti narių fizinį pasiruošimą.
  • Steigti sporto klubus.
  • Organizuoti masinius sporto renginius, padėti nariams pasirengti varžyboms.
  • Dalyvauti renginiuose ir programose, kurios finansuojamos iš biudžeto.
  • Rūpintis finansavimu iš įvairių šaltinių.
  • Organizuoti sporto renginių reklamą ir platinimą.
KONTAKTAI

Jaunalietuvių sporto organizacija (JSO)

Vytauto pr. 50, LT- 44322, Kaunas

Prezidentas Vytautas Mikuckis

El. paštas: Mikuckis.v@gmail.com

Tel.: +37063564997

LTJS „Jaunalietuviai“ vadovo pavaduotoja Mireta Lingevičiūtė
Tel. Nr. +37063420001
Visos teisės saugomos. © 2022 Lietuvos asociacija „Sportas visiems“